Muzeum Teatralne, Teatr Wielki - Opera Narodowa

Address
Plac Teatralny 1
00-950 Warszawa

Phone
22 69 20 211

email
muzeum@teatrwielki.pl

www
teatrwielki.pl/dzialalnosc/muzeum-teatralne/