Batuta Mikołaja Mikitiuczka

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Nazwa: Batuta Mikołaja Mikitiuczka; Osoby związane z obiektem: Mikołaj Mikitiuczek; Datowanie: ok. 1910; Kraj: Rosja; Miejscowość: Petersburg; Materiały: mahoń, kość słoniowa, srebro, demantoid; Wymiary: długość 39,5 cm, średnica 1,3 cm; Własność: Muzeum Teatralne, Teatr Wielki - Opera Narodowa; Numer inwentarzowy: MT/IV/438; Informacje o obiekcie: Batuta koniczna z przewężeniem dyrygenta wojskowego Mikołaja Mikitiuczka (1882–1949), w okresie między wojnia kapelmistrza orkiestry strażackiej. Batuta wykonana z toczonej kości słoniowej i mahoniu ze srebrną ozdobą w kształcie węża z oczami inkrustowanymi demantoidem, wykonana przez firmę jubilerską Władimira Aleksiejewicza Gordona. Na srebrze widoczne punce: punca petersburska (w owalu - alfa, główka w kokoszniku zwrócona w prawo, 84), w owalu СП, w prostokącie słabo czytelnie "В.Гордонъ". Dekorację tej batuty można porównać z batutą firmy angielskiej Koehler and Son z 1881 roku, znajdującą się w zbiorach Metropolitan Museum of Art nr inw. 2006.577.4a–c. wykonaną z kości słoniowej z wężem ze złota, który ma oczy z rubinów; Inskrypcje: brak; Karta katalogowa: Katarzyna Wodarska-Ogidel;

<< Powrót